فهرست

برگزاری کارگاه spss در سطح مقدماتی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان علاقه مند به شرکت در کارگاه های آموزشی می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد کارگاه spss در سطح مقدماتی را از تاریخ 1 الی 3 شهریور ماه 93 ساعت 2 الی 4 در سالن توانمندسازی برگزار نماید. علاقه مندان به شرکت جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است به همراه داشتن لپ تاپ الزامی است.

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان علاقه مند به شرکت در کارگاه های آموزشی می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد کارگاه spss در سطح مقدماتی را از تاریخ 1 الی 3 شهریور ماه 93 ساعت 2 الی 4 در سالن توانمندسازی برگزار نماید. علاقه مندان به شرکت جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است به همراه داشتن لپ تاپ الزامی است.