فهرست

زمان برگزاری کارگاه های مدرسه تابستانی

بدینوسیله به اطلاع علاقه مندان به شرکت در کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی می رساند مجموعه کارگاه های مدرسه تابستانی 4 لغایت 6 شهریور ماه 93 در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار می گردد.عناوین کارگاه های مذکور متعاقبا" اعلام خواهد شد. همچنین مهلت ثبت نام تا 20 مرداد تمدید شد. جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه فرمایید.

بدینوسیله به اطلاع علاقه مندان به شرکت در کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی می رساند مجموعه کارگاه های مدرسه تابستانی 4 لغایت 6 شهریور ماه 93 در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار می گردد.عناوین کارگاه های مذکور متعاقبا" اعلام خواهد شد. همچنین مهلت ثبت نام تا 20 مرداد تمدید شد. جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه فرمایید.