فهرست

کارگاه "روش تحقیق و پروپوزال نویسی" ویژه دانشجویان علاقه مند به شرکت در کنگره پانزدهم شاهرود

کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان علاقه مند به شرکت در کنگره پانزدهم شاهرود از ساعت 15 الی 17 روز چهارشنبه مورخ 24/2/93 و ساعت 8 الی 12 روز پنج شنبه مورخ 25/2/93 در اتاق توانمندسازی معاونت پژوهشی برگزار خواهد شد. علاقه مندان به شرکت در کارگاه مذکور جهت ثبت نام در کارگاه با ارسال ایمیل به آدرس الکترونیکی کمیته به نشانیsrc.mubabol@gmail.com اعلام آمادگی نمایید.

کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان علاقه مند به شرکت در کنگره پانزدهم شاهرود از ساعت 15 الی 17 روز چهارشنبه مورخ 24/2/93 و ساعت 8 الی 12 روز پنج شنبه مورخ 25/2/93 در اتاق توانمندسازی معاونت پژوهشی برگزار خواهد شد. علاقه مندان به شرکت در کارگاه مذکور جهت ثبت نام در کارگاه با ارسال ایمیل به آدرس الکترونیکی کمیته به نشانیsrc.mubabol@gmail.com اعلام آمادگی نمایید.