فهرست

قابل توجه دانشجویان علاقه مند به شرکت در کنگره های دانشجویی

احتراما̋ به استحضار می رساند پانزدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور از تاریخ 11 الی 14 شهریور ماه 93 در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار می گردد.دانشجویان علاقه‌مند به شرکت در این همایش از تاریخ 1/2/93 به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند.

احتراما̋ به استحضار می رساند پانزدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور از تاریخ 11 الی 14 شهریور ماه 93 در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار می گردد.دانشجویان علاقه‌مند به شرکت در این همایش از تاریخ 1/2/93 به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند.