فهرست

برگزاری کارگاه ویژه دانشجویان رشته های کارشناسی ارشد

در راستای توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد کارگاه "روش تحقیق و پروپوزال‌نویسی" ویژه دانشجویان رشته های کارشناسی ارشد ورودی 92 را در روز چهارشنبه مورخ 20/9/92 از ساعت 17-15 در سالن توانمندسازی معاونت پژوهشی برگزار نماید. دانشجویان ارشد 92 می توانند جهت ثبت نام از تاریخ 16/9/92 به این کمیته مراجعه فرمایند.

در راستای توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد کارگاه "روش تحقیق و پروپوزال‌نویسی" ویژه دانشجویان رشته های کارشناسی ارشد ورودی 92 را در روز چهارشنبه مورخ 20/9/92 از ساعت 17-15 در سالن توانمندسازی معاونت پژوهشی برگزار نماید. دانشجویان ارشد 92 می توانند جهت ثبت نام از تاریخ 16/9/92 به این کمیته مراجعه فرمایند.