فهرست

بارقه های امید در پیشرفت بنیادین پژوهش کشور؛ با انتصاب معاونت جدید تحقیقات و فن آوری رقم خورد.

با حکم رسمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور دکتر رضا ملک زاده به سمت معاوت تحقیقات و فن آوری آن وزارتخانه منصوب گردید. این انتخاب می تواند باعث ارتقای روحیه پژوهشگری در میان جامعه پژوهش کشور گردد.

پروفسور رضا ملک زاده استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و برگزیده همایش سوم چهره های ماندگار در سال ۱۳۸۲ در گزارش سپتامبر ۲۰۱۱ نظام رتبه‌بندی معتبر جهانی در فهرست یک درصد برترین دانشمندان جهان درحوزه پزشکی بالینی قرار گرفت. دریافت بورد تخصصی بیماریهای داخلی در سال ۱۳۶۱ و بورد فوق تخصصی گوارش کبد در سال ۱۳۶۲، استاد گروه بیماریهای داخلی دانشگاه شیراز، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۶، ریاست دانشگاه شیراز در سال ۱۳۶۳-۶۶ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۷۰-۷۲) رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۷۲ تا کنون)، دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور (۱۳۷۶-۸۰) معاونت پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی (۱۳۸۴ تاکنون)، بنیانگذار جامعه متخصصین داخلی ایران، انجمن متخصصین گوارش و کبد و مرکز تحقیقات بیماریهای گوارشی و کبد دانشگاه تهران و عضو انجمن بین المللی مطالعات کبدی، انجمن متخصصین گوارش آمریکا، انجمن گوارش و آندوسکوپی اروپا و فرهنگستان علوم جهان سوم، از جمله توفیقات علمی این استاد فرهیخته عرصه پزشکی کشورمان است. وی با دارا بودن بیش از ۳۲۰ مقاله علمی نمایه شده در پابمد و ISI و RG Score معادل ۴۶٫۳۱ در حال حاضر سردبیر قدیمی ترین مجله نمایه شده در مدلاین با عنوان Archives of Iranian Medicine میباشد.