فهرست

جلسه فیلد قلب

دوازدهمین جلسه فیلد پژوهشی قلب در روز چهارشنبه مورخ 10 مهرماه در محل سالن توانمندسازی معاوت پژوهشی برگزار می شود. این جلسه مربوط به ...

دوازدهمین جلسه فیلد پژوهشی قلب در روز چهارشنبه مورخ 10 مهرماه در محل سالن توانمندسازی معاوت پژوهشی برگزار می شود. بخش آموزشی این جلسه مربوط به خواندن صحیح نوار قلب خواهد بود. همچنین در بخش پژوهشی یک ژورنال کلاب با محوریت پریکاردیت برگزار خواهد شد. علاقه مندان می توانند جهت دریافت مقاله مورد نظر به قسمت " دریافت مقالات" واحد پژوهشی کمیته در سایت کمیته تحقیقات مراجعه نمایند و فایل مورد نظر را دانلود نمایند..