فهرست

برگزاری کارگاه نگارش چکیده مقاله ویژه کنگره دانشجویی

با توجه این که حضور فعال در چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشوراز اولویت های کمیته تحقیقات دانشجویی در سال جاری به شمار می رود. واحد آموزش کمیته تحقیقات دانشجویی پیرو این موضوع اقدام به برگزاری کارگاه نگارش چکیده مقاله نمود تا ضمن آشنایی دانشجویان متقاضی شرکت در کنگره با مبانی نگارش یک چکیده استاندارد، با چک لیست های داوری آشنایی پیدا کنند. دانشجویان علاقه مند می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل آموزشی را دانلود نمایند.

با توجه این که حضور فعال در چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشوراز اولویت های کمیته تحقیقات دانشجویی در سال جاری به شمار می رود. واحد آموزش کمیته تحقیقات دانشجویی پیرو این موضوع اقدام به برگزاری کارگاه نگارش چکیده مقاله نمود تا ضمن آشنایی دانشجویان متقاضی شرکت در کنگره با مبانی نگارش یک چکیده استاندارد، با چک لیست های داوری آشنایی پیدا کنند. دانشجویان علاقه مند می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل آموزشی را دانلود نمایند.