فهرست

سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی بابل

طی مراسمی با حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و اعضای محترم شورای مرکزی کمیته، جناب آقای دکتر هادی پارسیان عضو محترم هیئت علمی دانشگاه به عنوان سرپرست جدید کمیته تحقیقات به مدت یکسال معرفی شدند.

طی مراسمی با حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و اعضای محترم شورای مرکزی کمیته، جناب آقای دکتر هادی پارسیان عضو محترم هیئت علمی دانشگاه به عنوان سرپرست جدید کمیته تحقیقات به مدت یکسال معرفی شدند. در این مراسم از سرکار خانم دکتر ثریا خفری سرپرست 4 سال گذشته کمیته تحقیقات که بسیاری از موفقیت ها و اعتبارات کمیته حاصل همراهی، همدلی و زحمات خالصانه ی ایشان است تشکر و قدردانی شد. روزهای پر فراز و نشیب ،پر از خاطرات خوب از تلاش ها و افتخاراتی در کنار ایشان تجربه کردیم که بی شک از یاد نخواهیم برد.از خداوند رحمان سلامتی و سربلندی ایشان را خواستاریم. کمیته تحقیقات دانشجویی