فهرست

فعالیت در مرکز رشد فناوری دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع تمامی دانشجویان علاقمند به امور پژوهشی و ابداعات و اختراعات می رساند مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل به حول و قوه الهی و با پشتوانه توانمندیهای علمی ، فنی ، تحقیقاتی و آزمایشگاهی این دانشگاه با هدف تجاری سازی نتایج تحقیقات ، بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی تخصصی ، حمایت از نوآوری و خلاقیت محققان جوان از حضور و فعالیت دانشجویان در این مرکز استقبال می نماید.

بدینوسیله به اطلاع تمامی دانشجویان علاقمند به امور پژوهشی و ابداعات و اختراعات می رساند مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل به حول و قوه الهی و با پشتوانه توانمندیهای علمی ، فنی ، تحقیقاتی و آزمایشگاهی این دانشگاه با هدف تجاری سازی نتایج تحقیقات ، بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی تخصصی ، حمایت از نوآوری و خلاقیت محققان جوان از حضور و فعالیت دانشجویان در این مرکز استقبال می نماید. علاقمندان این عرصه جهت آشنایی هرچه بیشتر با این مرکز و حیطه فعالیت های آن جهت شرکت در جلسه آشنایی با این مرکز با حضور مسئولین مرتبط، به کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایند.مهلت نام نویسی همه روزه از 8صبح الی 3 بعدازظهر( 4/4/92 الی 30/4/92).