فهرست

فراخوان اولین جلسه ژورنال کلاب دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار میکند اولین جلسه ژورنال کلاب دانشجویی چهارشنبه 12/23 ساعت 15-16 در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار می شود جهت دریافت فایل مقاله به سایت کمیته مراجعه نمایید http://src.mubabol.ac.ir