فهرست

پیام تبریک دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی

ضمن قدردانی از زحمات تمامی دانشجویان تیم اعزامی المپیاد امسال که تعداد کثیری از این عزیزان از اعضای محترم کمیته تحقیقات دانشجویی نیز هستند تبریکی ویژه عرض میکنیم خدمت دانشجویان گرامی آقای حمید مهدی زاده( پزشکی ورودی 85) و خانم فرشته ذوالفقاری (پزشکی ورودی 88)که به ترتیب موفق به کسب رتبه 12 و 14 المپیاد کشوری در حیطه علوم پایه شدند.برای همگی این عزیزان موفقیت روزافزون در عرصه آموزش و پژوهش را آرزومندیم.

ضمن قدردانی از زحمات تمامی دانشجویان تیم اعزامی المپیاد امسال که تعداد کثیری از این عزیزان از اعضای محترم کمیته تحقیقات دانشجویی نیز هستند تبریکی ویژه عرض میکنیم خدمت دانشجویان گرامی آقای حمید مهدی زاده( پزشکی ورودی 85) و خانم فرشته ذوالفقاری (پزشکی ورودی 88)که به ترتیب موفق به کسب رتبه 12 و 14 المپیاد کشوری در حیطه علوم پایه شدند.برای همگی این عزیزان موفقیت روزافزون در عرصه آموزش و پژوهش را آرزومندیم. دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی