فهرست

پیام تبریک شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

درخشش تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی بابل و کسب مقام پنجم کشوری در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در سال 1391 را به جامعه دانشجویی و علمی دانشگاه تبریک عرض نموده و موفقیت این عزیزان را از ایزد منان خواستاریم.

درخشش تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی بابل و کسب مقام پنجم کشوری در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در سال 1391 را به جامعه دانشجویی و علمی دانشگاه تبریک عرض نموده و موفقیت این عزیزان را از ایزد منان خواستاریم. شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه