کتابخانه :                                     

نام فایل

 فرمت فایل حجم فایل توضيحات  دانلود  فایل

 بررسي منابع

 pdf 1.8Mb فصل دوم دانلود

 خطاهاي پژوهشي

 pdf 1.2Mb فصل سومدانلود

 مقاله نويسي

 pdf 2.7Mb آشنايي با مقاله نويسي دانلود

 مطالعه هم گروهي

 pdf 786kb فصل هشتم دانلود

 روش هاي مطالعه توصيفي

 pdf 967kb فصل 6 دانلود

 آموزش science direct

 pdf12.5Mb _ دانلود

 آموزش scopus

 pdf 2Mb _ دانلود

 آموزش  first consult

 pdf 1Mb _دانلود 

 كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي

 pdf 885kb _ دانلود

 آموزش ISI

 pdf 6.6Mb _ دانلود

 آموزش endnote

 pdf 3Mb
 _ دانلود

 آموزش iranmedex

 pdf 196kb _ دانلود

 آموزش magiran

 pdf 517kb _ دانلود

 آموزش  دانشيار

 pdf 1.2Mb _ دانلود

 آموزش گوگل

 pdf 199kb _ دانلود

 آموزش spss مقدماتي

 pdf 1.7Mb _ دانلود

 طراحي مطالعه كوهورت

 pdf 299Kb - دانلود

 راهنمای ویندوز 7 (فارسی)

 pdf 3250

 -

 دانلود

 شیوه ی رفرنس نویسی

 Pdf 585 -دانلود

 رفرنس نویسی ونکوور

 pdf 60  دانلود

 الگوهای رفرنس نویسی

 pdf 5830  دانلود

 آموزش نرم افزار End Note x6

 Pdf - - دانلود
 
ethics in medical research
 ppt 713Kb - دانلود
 
how-to-be-a-researcher
 pdf 135Kb - دانلود
 
Medical Research Methodology
 zip 215Kb
 - دانلود
 lancet epidemiology Series zip -   دانلود
 Malek afzali zip -  دانلود
 How to be a researcher pdf -  دانلود
     
     
     
     
     
 
 
>
      

آدرس: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفاکس: 32190971-011    کدپستی: 47745-47176  Email: Src.mubabol@gmail.com