بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر حامد تشکریان

دکتر حامد تشکریان

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل

جزئیات تماس

تلفن مستقیم
تلفن داخلی
فکس
پست الکترونیکی h.tashakkorian@gmail.com