جلسه ی شورای مرکزی خرداد 1395

جلسه ­ی شورای مرکزی ساعت 13 مورخ 1395/03/11 با حضور جناب آقای دکتر منوچهر اشرف­پور سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی, جناب آقای محسن خلیلی دبیر محترم کمیته و حداکثر اعضای شورای مرکزی در محل کمیته مرکزی برگزار شد.

عنوان جلسه: آمادگی برای کنگره کشوری کاشان

مصوبات جلسه:

- ارائه راهکار افزایش کیفیت و کمیت مقالات ارسالی از بابل

- تعیین اسامی تیم مرکزی اعزامی کمیته

- برنامه ریزی جهت استفاده هرچه بهینه تر از کارگاه ها

- شامل نمودن اساتید بیشتر برای حمایت از دانشجویان جهت ارسال مقالات

 
 
>
      

آدرس: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت تحقیقات و فناوری، کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفاکس: 32190971-011    کدپستی: 47745-47176  Email: Src.mubabol@gmail.com